Nekompromisní kvalita: nové kondenzační sušičky AVSD od společnosti ALUP

24. května 2022

Kondenzační sušičky jsou velmi cenným doplňkem systémů stlačeného vzduchu. Odstraňují vlhkost ze stlačeného vzduchu a chrání tak další připojená zařízení před korozí a finální produkty před kontaminací. To vede k úsporám času, protože sušičky snižují potřebu údržby a prodlužují životnost pneumatických nástrojů.

Bohužel ne všechny kondenzační sušičky poskytují spolehlivý výkon a kvalitu vzduchu. Kromě toho jsou tradiční kondenzační sušičky s konstantními otáčkami velmi neefektivní. Mají jednu pevně danou rychlost, tedy pracují stále na plný výkon bez ohledu na to, jaká je aktuální spotřeba stlačeného vzduchu. Tím dochází k vyšší spotřebě energie a větší uhlíkové stopě.

Poznejte AVSD, první kondenzační sušičky ALUP s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče. Poskytují bezkonkurenční úspory energie, zvyšují kvalitu a spolehlivost výroby, jsou šetrné k životnímu prostředí, mají nízké náklady na vlastnictví a kompaktní design.

Obsah

Nový zlatý standard

Špičková výrobní kvalita a spolehlivost

Pomáháme společnostem k ekologičtějšímu provozu

Nový zlatý standard

Pic of AVSD 940 hero
Technologie AVSD využívá technologii řízení otáček pohonu (VSD), kdy jsou otáčky motoru chladivového kompresoru přizpůsobeny aktuální poptávce po stlačeném vzduchu. Místo toho, aby se jednotka AVSD plně napájela ihned po zapnutí, spotřebovává pouze tolik energie, kolik je v daném okamžiku potřeba. Výsledkem je úspora energie až 60 %, aniž by přitom došlo ke snížení kvality stlačeného vzduchu.A protože náklady na energii, kterou kondenzační sušička spotřebovává, tvoří velký podíl celkových nákladů na jeho vlastnictví, model AVSD se díky návratnosti investic rychle zaplatí – už za 1,5 roku.

Špičková výrobní kvalita a spolehlivost

Stejně důležité je, že nové sušičky stlačeného vzduchu s řízením otáček pohonu neohrožují kvalitu stlačeného vzduchu, který dodávají. Zařízení AVSD konzistentně dodává čistý vzduch třídy 4 – dokonce i při okolních teplotách až 46 °C. Navíc vzhledem k tomu, že hodnota výkonu AVSD nikdy neklesne pod 20 %, je požadovaný rosný bod – a tedy i nejvyšší kvalita výstupu vzduchu – dostupný již od spuštění výroby. A to ještě více zvyšuje kvalitu a spolehlivost výroby.

Tato konzistentní čistota vzduchu je ve srovnání s kondenzačními sušičkami s akumulátory chladu velkým zlepšením. Sušičky s akumulátory chladu byly zavedeny pro zvýšení účinnosti kondenzačních sušičů. Běží pouze v plné rychlosti – konkrétně proto, aby ochladily tepelné médium. Poté se vypnou a ochlazené tepelné médium pomáhá vysušit stlačený vzduch. Protože se však toto médium opět zahřeje, zvýší se rosný bod a kvalita vzduchu může kolísat až o dvě třídy čistoty. 

Pomáháme společnostem k ekologičtějšímu provozu

Nové sušičky však nejen šetří náklady a zlepšují výrobní procesy, ale také prospívají životnímu prostředí. Energetické účinnosti modelů AVSD mají za následek výrazně lepší skóre TEWI (celkový ekvivalentní vliv na oteplování) a menší uhlíkovou stopu než u konkurenčních produktů. 

To společnostem umožňuje lépe plnit své klimatické cíle a přispívat k ekologičtější společnosti.

Kde je tedy problém? Žádný není. Společnost ALUP dokonce dokázala všechny tyto inovativní technologie zabalit do kompaktního celku, který zabírá méně místa než jiné sušičky. 

Po kliknutí na obrázek se dozvíte více o sušičkách AVSD