Co je vlhkost stlačeného vzduchu?

Spolu s atmosférickým vzduchem vstupují do kompresoru i prachové částečky a vzdušná vodní pára, která ovlivňuje vlhkost stlačeného vzduchu. A právě vlhkost vzduchu je jedním z důležitých parametrů pro zjištění kvality stlačeného vzduchu. Jak vlhkost vzduchu definujeme se dočtete v našem článku.

RÁDI PORADÍME S VÝBĚREM ➝

Vlhkost vzduchu můžeme vymezit několika způsoby:

Relativní vlhkost

Relativní vlhkost je definována jako poměr skutečného množství vodních par obsažených ve vzduchu k maximálnímu možnému množství par, které by měl vzduch při dané teplotě pojmout.

Měrná vlhkost

Měrnou vlhkost definuje poměr hmotnosti vodní páry v kg k hmotnosti suchého vzduchu v g/kg. Absolutní vlhkost určuje poměr hmotnosti vlhkosti v kg obsažené v objemu 1 m3 vlhkého vzduchu.

Rosný bod a tlakový rosný bod

Při určité teplotě nastane stav, kdy vzduch není schopný přijímat žádnou vlhkost. Tomuto stavu se říká bod nasycení nebo také rosný bod. U nasyceného stlačeného vzduchu mluvíme jako o tlakovém rosném bodu. Po překročení tohoto bodu se začne tvořit kondenzát, který je nutné co nejrychleji ze stlačeného vzduchu odstranit.

Jaké je množství kondenzátu ve stlačeném vzduchu

Kondenzace je změna skupenství, kdy se z vodní páry stane kapalina. Během procesu stlačování roste teplota vzduchu a tím pádem i schopnost vzduchu udržení vodních par v sobě. Avšak jak vzduch vystupuje z kompresoru a proudí dále potrubním systémem, jeho teplota klesá. Jakmile teplota klesne pod teplotu rosného bodu při daném tlaku, začnou v něm kondenzovat vodní kapky a vzniká obávaný kondenzát.

Množství kondenzátu ve stlačeném vzduchu závisí na okolní teplotě nasávaného atmosférického tlaku do kompresoru. Čím je nasávaný vzduch teplejší, tím vzniká i více kondenzátu. Problém nastává zejména v letních měsících, kdy bychom se měli snažit teplotu vstupního vzduchu regulovat. 

Jen pro představu:

  • při okolní teplotě 20 °C je množství vlhkosti ve vzduchu 17,30 g/m3
  • při teplotě 35 °C je tato hodnota více jak dvojnásobná, a to 39,63 g/m3

Tato kondenzovaná vlhkost spolu s dalšími nečistotami zvyšuje opotřebení celého vzduchového systému. Abyste se vyhnuli provozním problémům a výdajům na opravy, je nezbytné tyto nečistoty ze vzduchového systému pravidelně odstraňovat.

Chcete se dozvědět jaké další složky obsahuje stlačený vzduch? Už jsme se o tom podrobněji rozepsali. Připomeňte si to v našem článku.