Co je tlaková a objemová ztráta?

Správný výběr kompresoru je pouze prvním krůčkem pro realizaci kompresorové stanice. Neméně důležitou součástí je i správná volba rozvodů stlačeného vzduchu, které by měly být navrženy tak, aby tlakové a objemové ztráty byly co nejmenší.

Co je tlaková ztráta?

Tlaková ztráta bývá definována jako pokles tlaku v rozvodné síti mezi kompresorem a spotřebičem. Hlavní faktor, který ovlivňuje velikost tlakové ztráty je velikost průměru potrubí. Čím je průměr potrubí menší, tím dochází k většímu tření a k větší tlakové ztrátě. Při návrhu dimenze potrubí je tedy potřeba zohlednit i velikost tlakové ztráty. Nalézt rovnováhu mezi velikostí průměru potrubí, aby tlaková ztráta byla co nejmenší, je velice důležitý proces, který může přinést zajímavé úspory.

Co je objemová ztráta?

 

Objemové ztráty neboli ztráty netěsnosti v rozvodné síti bývají častým zdrojem vyšších nákladů na výrobu stlačeného vzduchu. Hlavním zdrojem těchto ztrát mohou být zejména špatně provedené svařované nebo lisované spoje. Volba nekvalitních armatur s nekvalitním těsněním. Velikost objemových ztrát by se měla pohybovat maximálně do 10 % výkonnosti kompresorové stanice. U vyšších ztrát je potřeba nalézt jejich zdroj a pokusit se je co nejrychleji odstranit.

Co pomáhá snížit tlakovou a objemovou ztrátu?

Snížení tlakových a objemových ztrát může přinést velice zajímavé finanční úspory. Vezmemeli v úvahu, že únik vzduchu o průměru 1 mm při třísměnném provozu znamená o 7 200 Kč/rok a o průměru 3 mm o 70 000 Kč/rok vyšší náklady na elektrickou energii, je potřeba velice pečlivě zvážit volbu nejen dimenze potrubí, ale i materiál a celkové provedení rozvodné sítě.