Tipy pro instalaci vzduchového kompresoru

17. srpna 2021

Instalace spolehlivého vzduchového kompresoru

Právě jste si zakoupili efektivní a spolehlivý vzduchový kompresor od společnosti ALUP? Vítejte ve světě stlačeného vzduchu. Jako vaši partneři specializující se na stlačený vzduch vám chceme i nadále pomáhat ve vaší cestě. Nabízíme vám několik tipů pro instalaci vzduchového kompresoru, díky kterým ze svého vzduchového kompresoru dostanete maximum. Doufáme, že vám budeme i nadále nápomocni při zřizování vašeho systému stlačeného vzduchu a veškeré údržbě kompresoru, která s tím bude souviset.

10 tipů pro instalaci vzduchového kompresoru

Právě jste zakoupili kompresor od společnosti ALUP? Blahopřejeme vám k chytré investici! 

Špičková efektivita a spolehlivost jsou jeho neodmyslitelnou součástí, vyžadují však řádnou instalaci. Prostřednictvím těchto 10 tipů pomůžete zajistit optimální a bezproblémový chod svého kompresoru ALUP bez nákladných prostojů.

  1. Ujistěte se, že je kompresor nainstalován vodorovně na pevném a rovném povrchu.
  2. Zajistěte dostatek volného prostoru kolem jednotky kvůli řádnému proudění vzduchu a snadné údržbě.
  3. Jakmile může být kompresor uveden do provozu, demontujte červené přepravní rozpěrky.
  4. Ujistěte se, že hlavní spínač umožňuje postup uzamčení/označení, a použijte správné pojistky.
  5. Nainstalujte kabelové průchodky, abyste ochránili elektrické vodiče a zabránili pronikání prachu.
  6. Po instalaci a po každém opětovném připojení jednotky proveďte kontrolu směru otáčení. Ten se u kompresorů s fixními otáčkamikompresorů s řízenými otáčkami liší, proto si přečtěte pokyny k instalaci.
  7. Ujistěte se, že má každý kompresor svůj vlastní systém vypouštění pod tlakem, aby se zabránilo protitlaku, ucpání vypouštění a snížení životnosti filtru.
  8. Udržujte kompresorovnu dobře větranou, aby byl zaručen optimální výkon kompresoru.
  9. Nepřipojujte vypouštěcí ventily. Zabráníte tak ucpání vypouštění a prodloužíte životnost filtru.
  10. Ujistěte se, že je v kompresorovně k dispozici řádné vybavení ke zvedání těžkých částí.
Necháte-li se inspirovat těmito tipy a zároveň dodržíte další pokyny k instalaci, bude vás váš nový kompresor ALUP zásobovat vzduchem té nejvyšší kvality při maximální provozuschopnosti a nízkých celkových nákladech na vlastnictví.
 
Poznámka: Jedná se pouze o všeobecné rady. Vždy musí být přítomen odborník na stlačený vzduch, který zajistí náležitý soulad s předpisy.
 

Mohlo by vás také zajímat

Přečtěte si další důležité články na našem blogu věnovaném stlačenému vzduchu!