Je váš systém stlačeného vzduchu připravena na chladné počasí?

Předcházejte specifickým problémům vznikajícím kvůli nízké teplotě

Kontaktujte nás ještě dnes

compressor with red knitted hat

Věděli jste, že chladné počasí může ovlivnit stav systému stlačeného vzduchu a stlačeného vzduchu? Okolní teplota může mít velký vliv na systém stlačeného vzduchu i na stlačený vzduch. V následujícím článku probereme, co se může stát se stlačeným vzduchem, pokud je okolní teplota velmi nízká. Řekneme si také, co můžete udělat pro předcházení problémům v systému stlačeného vzduchu vznikajícím v důsledku chladného počasí. Chcete-li získat další rady, neváhejte nás kontaktovat ještě dnes. Jsme vašimi partnery v oblasti stlačeného vzduchu.


Co se může stát, pokud je okolní teplota velmi nízká?


Co můžete udělat, abyste zabránili problémům?


Co se může stát, pokud je okolní teplota velmi nízká?

Kondenzace

Při nízkých okolních teplotách je riziko kondenzace velmi vysoké. Okamžik, kdy vodní pára v systému stlačeného vzduchu kondenzuje (rosný bod) přímo souvisí s okolní teplotou. Kondenzace ve stlačeném vzduchu je nežádoucí, protože může způsobit velké poškození potrubí, nástrojů a dalších zařízení. To může vést k poruchám, únikům vzduchu a tím pádem i k nadměrným nákladům.

Kapalina v oleji

Vzhledem k chladnému okolnímu vzduchu zůstává provozní teplota kompresoru na nízkých hodnotách, což vede ke vzniku vlhkosti v oleji. To má negativní důsledky pro mazání stroje a může to způsobit poruchu.

Zamrzání

Při velmi nízkých teplotách může docházet k zamrznutí sání stlačeného vzduchu, odvaděče kondenzátu a filtrů. Dokonce i dochlazovač kompresoru může zamrznout a prasknout, protože mrazivý chlad přichází do chladiče přímo přes větrací otvor chladicího vzduchu. Dejte pozor a zabraňte této situaci – dejte větrací otvor chladicího vzduchu na zimní úroveň.

Co můžete udělat, abyste zabránili problémům?

Použitím adsorpčních sušičů nebo sušičů stlačeného vzduchu lze zabránit mnoha problémům v zimních chladných podmínkách. Společnost ALUP vám poradí, jak správně postupovat, aby byl váš systém stlačeného vzduchu připravený na chladné období. Další informace vám poskytne místní zákaznické středisko.

Přečtěte si další informace o sušičích stlačeného vzduchu

Chcete se dozvědět více o sušičích stlačeného vzduchu? Spoustu informací naleznete na našem blogu o stlačeném vzduchu zde: