Jak připravit systém stlačeného vzduchu na chladné počasí?

Předejděte rizikům spojených se zamrznutím kondenzátu díky nízkým teplotám.

RÁDI PORADÍME

compressor with red knitted hat

Pokles okolní teploty nemá vliv jen na systém stlačeného vzduchu, nýbrž i na samotný stlačený vzduch. Do jaké míry mohou nízké teploty kvalitu stlačeného vzduchu ovlivnit? Pojďme se podívat na to, jaká opatření lze provést, abychom předešli všem případným problémům.

Co se může stát, dojde-li k poklesu okolní teploty? Jak možným problémům předejít?

Co se může stát, dojde-li k poklesu okolní teploty?

  • Kondenzace
  • S postupujícím podzimem stupně na teploměru klesají, riziko kondenzace naopak narůstá. Při skutečně nízkých teplotách je pravděpodobnost, že ke kondenzaci dojde, velmi vysoká. Ke kondenzaci totiž nevyhnutelně dochází ve chvíli, kdy teplota klesne pod hodnotu rosného bodu. Její nebezpečí tkví především v možném poškození zařízení a potrubí, které může vést k poruchám a únikům vzduchu. Tak rozsáhlé opravy se pravděpodobně neobejdou bez vysokých nákladů.

  • Kapalina v oleji
  • Při extrémně nízkých teplotách může docházet k zamrznutí sání stlačeného vzduchu, odvaděče kondenzátu a filtrů. Zamrznout a prasknout může ale i dochlazovač kompresoru. Ledový vzduch totiž proudí do chladiče přímo skrze větrací otvor chladicího vzduchu. Ten je proto třeba nízkým teplotám řádně uzpůsobit.

  • Zamrzání
  • Hodnoty okolního vzduchu ovlivňují také provozní teplotu kompresoru, která je v tomto případě velice nízká. Tato skutečnost přispívá k postupnému vzniku vlhkosti v oleji. To může následně způsobit poškození stroje, protože nedochází k jeho dostatečnému promazání.

Jak možným problémům předejít?

Vaším nejlepším spojencem budou adsorpční sušičky či kondenzační sušičky stlačeného vzduchu. Rádi vám poradíme, které řešení bude to pravé i jak váš současný systém stlačeného vzduchu co nejlépe ochránit. 

Přečtěte si další informace o sušičkách stlačeného vzduchu

Chcete se dozvědět více o sušičích stlačeného vzduchu? Spoustu informací naleznete na našem blogu o stlačeném vzduchu zde: