Stlačený vzduch 101: Co to je, jak se měří a jak se používá?

Chcete se dozvědět více o stlačeném vzduchu a o tom, jak se jeho technologie výroby navrhuje? Prvním krokem je pochopení samotného vzduchu!

Vzduch je nezbytný pro všechno, co děláme, a je na počátku všeho, čím se technologie stlačeného vzduchu zabývá. Život na Zemi závisí na plynné bublině, atmosféře, která obklopuje naši zeměkouli. Tato ochranná bublina sahá přibližně 100 km do vesmíru. To, čemu běžně říkáme vzduch, je směs plynů složená převážně z dusíku, kyslíku a většího či menšího množství vodní páry. Vzduch obsahuje také malé množství inertního plynu a bohužel také velké množství znečištění v podobě uhlovodíků produkovaných člověkem. Složení vzduchu zůstává do značné míry stejné až do výšky přibližně dvou kilometrů.

 

Po seznámení se základními pojmy se nyní podíváme na to, jak se tento vzduch využívá pro to, čemu říkáme stlačený vzduch. Dále pak objasníme, jak se stlačený vzduch používá nebo měří.

Elektrarna

Co je stlačený vzduch?

Téměř každý z nás se jistě setkal s výrobou stlačeného vzduchu ve zjednodušené podobě. Ať už šlo o nafukování balónku ústy nebo o huštění pneumatiky kola či auta ruční pumpičkou.

Na rozdíl od kapalin lze vzduch stlačit, tj. daný objem vzduchu zmenšit a v důsledku toho zvýšit tlak jeho nového objemu. Stlačování se provádí pomocí zařízení s elektrickým pohonem, které se nazývá kompresor. V nejjednodušší podobě může být kompresorem fotbalová pumpička, jejímž zdrojem energie je člověk. Do pumpičky se nasává vzduch a stlačuje se přibližně na 1/4 svého původního objemu. Tlak vzduchu uvnitř fotbalového míče tedy stoupne na čtyřnásobek atmosférického tlaku a může být využit k různým operacím.

V náročnějších aplikacích se k výrobě stlačeného vzduchu používají různé typy kompresorů. Stlačený vzduch charakterizují tři základní parametry: tlak, objem a kvalita vzduchu, které úzce souvisejí s teplým prostředím. Tyto parametry jsou důležitým faktorem při výběru vhodných systémů stlačeného vzduchu.

Nafukování balónku

Co je to tlak stlačeného vzduchu?

Tlak je obecně definován jako síla působící na jednotku plochy. Pokud tuto definici převedeme na atmosférický (okolní) vzduch, bude jeho tlak silou působící na jednotku zemského povrchu. Velikost tohoto tlaku do výšky 0 m nad mořem je 101,3 kPa. Atmosférický vzduch se pak stlačí na požadovaný tlak, jehož hodnota se nejčastěji udává v barech. Pro ilustraci: 1 bar = 100 kPa = 0,1 MPa.

Jak se měří množství stlačeného vzduchu?

Na základě spotřeby potřebného zařízení se určí množství stlačeného vzduchu, které je nutné k zajištění bezporuchového provozu celého systému. Nejčastěji se množství stlačeného vzduchu udává v m³/h nebo l/s.

Jaká je kvalita stlačeného vzduchu?

Pojem kvalita stlačeného vzduchu je ukazatelem množství pevných částic (prachu), vlhkosti a oleje ve stlačeném vzduchu. Kvalita stlačeného vzduchu významně ovlivňuje výrobní procesy. V posledních letech, kdy se rychle rozvíjejí technologie vyžadující kvalitní stlačený vzduch bez nežádoucích látek, se pozornost zaměřuje také na zařízení na úpravu stlačeného vzduchu. Hlavními faktory, které ovlivňují kvalitu stlačeného vzduchu, jsou okolní teplota a prostředí, ve kterém se kompresorová stanice nachází.

Kvalita vzduchu je definována mezinárodní normou ISO 8573-1, kde jsou stanoveny třídy kvality stlačeného vzduchu. Podle těchto tříd je nutné zvolit správnou sestavu zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu, aby bylo dosaženo požadované kvality.

Jaké jsou oblasti využití stlačeného vzduchu?

Stejně jako okolní vzduch, z něhož pochází, je i stlačený vzduch prakticky všude. Stlačený vzduch hraje velkou roli na dovolené, při používání počítače, při řízení auta nebo dokonce při potápění. Stlačený vzduch lze využít dvěma způsoby, jako energii (energetický vzduch) nebo jako součást procesu (aktivní vzduch).

Energetický vzduch se uchovává k provádění mechanických operací. Používá se především k pohonu pneumatických výrobních zařízení, vzduchem poháněných soustružnických sklíčidel, tlakovému čištění dílů a dopravě nebo chlazení součástí během výroby. Například sušička stlačeného vzduchu se používá k oddělení vlhkosti z průmyslového procesního vzduchu.

Aktivní vzduch se používá v klíčových průmyslových odvětvích jako součást jejich výrobních procesů, a proto je v tomto případě čistota vzduchu klíčová. Tuto kvalitu stlačeného vzduchu lze zvýšit použitím bezolejového vzduchového kompresoru a prostřednictvím technologie úpravy stlačeného vzduchu. Aktivní vzduch se používá v průmyslových odvětvích, jako jsou chemický průmysl, farmaceutický průmysl, potravinářský průmysl a výroba nápojů, elektronika a další.

Stlačený vzduch lze použít téměř v každé technologii. Mezi nesčetné příklady patří horské dráhy, školní autobusy a pračky. Pohání různá průmyslová odvětví a jeho použití tím nejlepším způsobem napomáhá ziskovosti i produktivitě.

Naše technologie a řešení umožňují udržitelný růst. Prozkoumejte naši kompletní řadu vysoce účinných a spolehlivých šroubových vzduchových kompresorů, pístových kompresorů a bezolejových vzduchových kompresorů.