Často kladené otázky: Šroubové kompresory

18. srpna 2021

V následujícím průvodci se vám pokusíme odpovědět na některé otázky, které si možná kladete v souvislosti se šroubovými vzduchovými kompresory. Pokud nenajdete odpověď, kterou hledáte, obraťte se na nás.

Čtěte dále, protože odpovídáme na některé nejčastěji kladené otázky týkající se šroubových vzduchových kompresorů. Jsme vašimi partnery v oblasti stlačeného vzduchu a snažíme se poskytovat komplexní řešení. 

Jaký je rozdíl v provozních nákladech šroubového kompresoru s řemenovým pohonem a kompresoru s přímým pohonem?

Mezi oběma technologiemi je rozdíl v provozních nákladech. Jednotka s řemenovým pohonem je levnější investicí, ale spotřebuje v průměru o 3 % více energie. Také je třeba věnovat o něco více času údržbě, například seřízením řemene. Nejvhodnější technologie závisí na potřebách zákazníka.

Vyžadují šroubové kompresory s integrovanou sušičkou samostatné napájení?

To závisí na modelech. Pro aktivní rozsah od 30 do 110 kW lze transformátor objednat jako volitelné příslušenství. Pokud je tato volitelná výbava namontována, není potřeba samostatný napájecí zdroj.

Jaká je doporučená doba pro generální opravu šroubového elementu?

Důrazně doporučujeme každých 24 000 provozních hodin. Překročení tohoto limitu je spojeno s velkým rizikem poruchy stroje, což se projeví zvýšenými náklady na servis nebo investicí do nového kompresoru.

Právě jsem si koupil šroubový kompresor s přímým pohonem a integrovanou rekuperací energie. Jak určím, jaký průtok mám mít vodní okruh s rekuperací energie?

Záleží na podmínkách na daném pracovišti a na tom, jakou teplotu si zákazník přeje. Níže naleznete tabulku, kterou můžete použít jako referenční. Níže uvedená tabulka je pro kompresor o výkonu 30 kW a 37 kW.

Změkčená voda pro 30 kW
Teplota vstup Teplota výstup Průtok (l/min) ΔP Bar
0 60.0 7.2 0.005
5 58.0 8.0 0.006
10 56.0 9.4 0.007
15 54.0 11.0 0.010
20 52.0 13.5 0.015
25 50.0 17.4 0.025
30 46.5 26.0 0.055
35 44.0 48.0 0.170
40 45.0 90.0 0.566
Změkčená voda pro 37 kW
 
0 59.0 9.0 0.007
5 57.5 10.0 0.009
10 55.0 12.0 0.012
15 53.0 14.0 0.017
20 50.0 17.7 0.026
25 47.0 24.0 0.045
30 44.0 39.0 0.117
35 41.0 87.0 0.540

Jaké certifikáty dodáváte s kompresorem z výrobního závodu?

Součástí dodávky jsou lokální certifikáty. Pokud vám certifikát při dodání chybí, můžete se na nás obrátit.

Máte v nabídce šroubových kompresorů bezolejové varianty?

K dispozici jsou bezolejové šroubové kompresory. Další informace získáte v místním zákaznickém centru.

Jaké jištění (A) je zapotřebí?

"Pravidla" Při napětí 575 V odebírá třífázový motor 1 A na koňskou sílu. Při napětí 460 V odebírá třífázový motor 1,27 ampéru na koňskou sílu. Při napětí 400 V odebírá třífázový motor 1,5 A na koňskou sílu. Při napětí 230 V odebírá třífázový motor 2,5 A na koňskou sílu. Při napětí 230 V odebírá jednofázový motor 5 ampérů na koňskou sílu. Při napětí 115 V odebírá jednofázový motor 10 ampérů na koňskou sílu. Tato výše uvedená čísla nemají žádnou bezpečnostní rezervu. Například kompresor o výkonu 10 koní = 15 A, standardní velikost pojistky je 16 (A). Pro bezpečnost ve špičkách doporučujeme pojistku 20 (A). Informujte se u certifikovaného elektrikáře.

Jaká je obvykle návratnost za kompresor s měničem?

Obvyklá návratnost se pohybuje mezi 1-2 roky za normálních podmínek a 4000 provozních hodin ročně. Nezřídka se setkáváme s návratností do jednoho roku.

Jaký je princip činnosti kompresoru s měničem?

Má téměř stejné součásti jako běžný kompresor, ale samozřejmě je zde několik hlavních rozdílů. Kompresor s frekvenčním měničem má integrovaný měnič a často i pokročilejší řídicí systém. Měnič přizpůsobuje otáčky motoru aktuální potřebě vzduchu. To je řízeno čidlem, které měří tlak v systému, jenž je signalizován řídicí jednotce kompresoru. Řídicí jednotka zaregistruje tlak a vyšle signál do měniče, který reguluje, kolik vzduchu musí kompresor vyrobit, aby udržel nastavený tlak.

Proč kompresor s měničem šetří energii?

Protože invertorový/frekvenční kompresor nevyrábí více vzduchu, než je potřeba. Běžný kompresor pracuje v určitém tlakovém pásmu. Při dosažení vyššího tlaku přejde stroj do režimu volnoběhu (motor běží, ale vzduch se nevyrábí). Při dosažení nižšího tlaku opět přechází do pracovního režimu, dokud opět nedosáhne tlaku. Kompresor poháněný invertorem/frekvencí má kratší dobu odlehčení a pracuje směrem k nastavené hodnotě tlaku, díky tomu jsou invertorové kompresory obecně o 30 % energeticky účinnější než konvenční kompresor s režimem zatížení/odlehčení.

Proč je nutný interní odlučovač vody?

Zaprvé, vnitřní odlučovač vody (uvnitř kompresoru) NENÍ nutný. Může však mít určité výhody ve dvou případech: 1) Šroubový kompresor bez integrované sušičky: Pomocí odlučovače vody odstraníme část vody ze stlačeného vzduchu před jeho dodáním do oblasti konečného použití. 2) Šroubový kompresor s integrovanou sušičkou: Při jeho použití před sušičkou se část vody odstraní ještě před samotným sušením, což dává možnost zvolit sušičku vzduchu menších rozměrů.

Existují nějaká doporučení ohledně větrání kompresorovny?

Všechny kompresorovny vyžadují větrání. Minimální větrání místnosti lze vypočítat ze vzorce: Qv = 1,06 N/ T pro jednotku bez sušičky Qv = (1,06 + 1,3) / T pro plnohodnotnou jednotku se sušičkou. Qv = požadovaný průtok chladicího vzduchu (m³/s) N = příkon kompresoru na hřídeli (kW) T = zvýšení teploty v prostoru kompresoru (obvykle 7 °C) Pokud je kompresor veden, je požadované větrání stejné jako výkon ventilátoru kompresoru. Tento údaj je uveden v návodu k obsluze.

Pokračujte v našem průvodci stlačeným vzduchem:
< Jednostupňový vs. vícestupňový pístový kompresor
Klasifikace kvality stlačeného vzduchu >

 

Blog Original parts Alup

Chcete si přečíst více o šroubových vzduchových kompresorech? Některé články najdete na našem blogu o stlačeném vzduchu!