OWS: Výhody separátoru olej-voda

Každý kompresor generuje kondenzát. Je to přirozený vedlejší produkt při procesu výroby stlačeného vzduchu.

Odhadovaná doba čtení: 7 minut

U kompresorů mazaných olejem se tento kondenzát skládá z emulze oleje a vody, kterou nelze jednoduše spláchnout do kanalizace. Musí se upravit, aby se zabránilo znečištění kanalizace olejem. Separátor oleje a vody odfiltruje olej z odpadní vody a bezpečně jej zlikviduje, aby chránil životní prostředí a zároveň zlepšil účinnost a životnost vašeho kompresoru.

Stejně jako olej a voda

Každý, kdo dával pozor v hodinách přírodopisu nebo sledoval záběry ze zpráv o úniku oleje, si je vědom toho, že olej a voda se špatně mísí. I malé množství oleje může znečistit velké množství vody. Ve skutečnosti může litr oleje znečistit 1 milion litrů vody tím, že se rozšíří po jejím povrchu. To pak může mít ničivý dopad na životní prostředí. Olejová skvrna, která se usazuje na povrchu vody, brání přístupu kyslíku k rostlinám a živočichům, kteří ve vodě žijí. Kromě toho má olej vliv také na izolační vlastnosti zvířat se srstí a na vodu odpuzující vlastnosti ptačího peří. V podstatě to znamená, že příliš mnoho oleje ve vodě může zabít mnoho živočichů.

Separátor olej-voda OWS

Otázkou je, co lze udělat, aby se tento stav zmírnil a olej nepoškozoval vzácné životní prostředí naší planety?

Čisté řešení

Kondenzát z kompresoru mazaného olejem naštěstí nepředstavuje žádnou hrozbu pro životní prostředí, pokud je správně zpracován. K tomu potřebujete separátor oleje a vody. Jak říká jeho název, odděluje olej od vody, takže jej lze bezpečně zlikvidovat, aniž by poškodil životní prostředí.

Ve skutečnosti je separace oleje a vody nejen správná věc, ale ve většině zemí je také vyžadována zákonem a porušení těchto norem může vést k sankcím.

Čistší řešení

Ochrana životního prostředí a dodržování zákonných předpisů je jen malou finanční zátěží vzhledem k výhodám, které přináší provozování kompresorů mazaných olejem. V minulosti však tato úprava kondenzátu bývala velmi náročná na údržbu.

Životní prostředí

ALUP Kompressoren vyvinul vylepšený separátor oleje a vody, který je mnohem jednodušší a méně náročný na servis a dokonce i šetrnější k životnímu prostředí, protože odfiltruje více oleje.

Díky dvoustupňovému procesu čištění pomocí polypropylenu a aktivního uhlí nebo organohliníku dokáže nový separátor ALUP OWS 4-900 oddělit olej i ze stabilních emulzí, tj. ze směsi oleje a vody, která se ještě přirozeně neoddělila.

Výsledkem je extrémně čistá odpadní voda s obsahem oleje pouhých 5 ppm na výstupu. To vám umožní provozovat ekologičtější výrobu a zajistí, že splníte nejpřísnější legislativní požadavky na ochranu životního prostředí.

Aby se uživatelům ještě lépe pracovalo, nový OWS se mnohem snadněji obsluhuje díky systému kazet. Ten umožňuje celý proces mnohem méně znečistit. Je také nenáročný na údržbu. Díky špičkové konstrukci ALUP nabízí dlouhé servisní intervaly 4 000 hodin.

Proč je separace oleje a vody správnou cestou kupředu?

Představujeme vám řešení s nízkými nároky na údržbu a vysokou účinností, které bude šetrné k životnímu prostředí a zajistí ziskovost vašeho podniku. Separace oleje a vody je nezbytná v provozu, který používá jakýkoli druh kompresoru mazaného olejem. S novou technologií OWS nakonec vyhrávají všichni: Údržba vašeho systému separace oleje je mnohem rychlejší a čistší.