Rekuperace tepla — aktivní využití odpadního tepla z kompresorů se snížením nákladů na vytápění

Výroba stlačeného vzduchu patří k nejméně výhodným přeměnám energie a kompresory jsou bohužel jedny z nejméně účinných průmyslových zařízení. Přibližně 85–90 % výkonu motoru kompresoru je přeměněno na teplo, kterého se podniky bez dalšího užitku většinou zbavují. Věděli jste, že toto teplo můžete dále využívat? Pomocí rekuperace kompresního tepla je možné vytápět kanceláře, jídelnu, temperovat sklady a podobně.

Kde všude můžete využít toto zbytkové teplo:

  • Ohřev teplé vody v boilerech.
  • Vytápění jídelny, kanceláří a dalších místností.
  • Ohřev vody nebo kapalin v průmyslových procesech.

Jak zpětné získávání tepla funguje

Samotné stlačování vzduchu je doprovázené velkým množstvím tepla, kdy naměříme 70°C a více. Prostřednictvím chladicího oleje nebo jiné kapaliny můžete toto teplo odvádět mimo pracovní prostor kompresoru do vloženého výměníku tepla. Tuto tepelnou energii tak dokážete využívat pro další účely, nebo ji dokonce ukládat v akumulačních nádržích a boilerech. Tím, že budete zbytkové teplo dále využívat, vám významně vzroste hospodárnost provozu zařízení.

Loading...

V naší nabídce si můžete vybrat kompresor s již integrovaným výměníkem tepla a své již zakoupené kompresory můžete o výměník tepla dodatečně rozšířit. Při stále zvyšujících se nákladech na energie i vytápění jde o výhodnou investici s krátkou návratností.

ALUP Kompressoren Energy box

KONTAKTUJTE NÁS 

Alup general inquiry contact form
Obecný dotaz

Alup products contact form
Produktové poradenství

Alup technical support contact form
Technická podpora

Alup distributor contact form
Staňte se distributorem