Jak funguje šroubový kompresor?

Seznamte se s principem činnosti šroubového vzduchového kompresoru

Kontaktujte nás ještě dnes

Šroubové kompresory jsou rotační objemové kompresory a patří díky své spolehlivosti a dlouhé životnosti mezi nejpoužívanější typy kompresorů. Oproti pístovým kompresorům dosahují podstatně vyšší účinnosti a své uplatnění si šroubové kompresory našly ve všech průmyslových odvětvích.

Témata

sroubovy-kompresor-evoluto

Princip činnosti šroubového kompresoru

princip-cinnosti-srouboveho-vzduchoveho-kompresoru

Principrotačního šroubového kompresoru spočívá ve stlačování atmosférického vzduchu, který je nasáván do šroubového elementu umístěného uvnitř kompresoru. Šroubový element (blok) se skládá ze dvou rotorů, které se podobají šroubovici s velkým stoupáním s rozdílným počtem zubů. Nejběžnější poměr zubů se obvykle používá 4:6. Ke stlačování vzduchu dochází postupným zmenšováním objemového prostoru mezi šroubovými zuby obou rotorů od směru sání až směrem k výtlaku. 

Nejrozšířenějším typem šroubových kompresorů jsou mazané kompresory se vstřikem oleje. Pro citlivé procesy z hlediska kvality stlačeného vzduchu se používají bezolejové (bezmazné) kompresory. Samotný proces komprese, v případě olejem mazaného kompresoru, probíhá následovně:

Princip činnosti mazaného šroubového kompresoru

Vzduchový okruh:

Atmosférický vzduch je nasáván přes sací filtr a otevřený přívodní ventil do elementu kompresoru, kde dochází ke kompresi. Vzduch je dále vypouštěn přes výstupní ventil přes ventil minimálního tlaku a chladič vzduchu. Vychlazený stlačený vzduch dále pokračuje do potrubních rozvodů.

Při zatíženém provozu udržuje ventil minimálního tlaku tlak v nádrži odlučovače nad minimální hodnotou potřebnou pro promazávání.

Olejový okruh:

V odlučovači oleje se většina oleje ze směsi vzduchu a oleje odstraňuje odstředivou silou. Zbývající olej se odstraňuje odlučovačem oleje. Olej se shromažďuje ve spodní části odlučovače oleje (AR), která slouží jako nádrž oleje.

Olejový systém je vybaven termostatickým obtokovým ventilem. Jakmile teplota oleje poklesne pod nastavenou hodnotu, obtokový ventil zavře před přívod do chladiče oleje, který je pak obtékán.

Tlak vzduchu vytlačuje olej z odlučovače oleje přes olejový filtr a uzavírací ventil oleje do elementu kompresoru.

Když teplota oleje stoupne na nastavenou hodnotu, obtokový ventil začne pouštět olej z chladiče. Při přibližně 15 °C (27 °F) nad nastavenou hodnotou proudí přes olejový chladič všechen olej.

Uzavírací ventil oleje zabraňuje zaplavení elementu kompresoru olejem v době, kdy je kompresor zastaven. Ventil je otevřen tlakm výstupu vzduchu z elementu, jakmile je kompresor spuštěn.