Pístové kompresory vs. šroubové kompresory

V oblasti nízkotlakých kompresorů do 13 bar je možné volit mezi pístovou nebo šroubovou technologií. Jak jednotlivé kompresory přesně fungují se můžete dočíst v těchto dvou článcích: “Princip pístového kompresoru” nebo “Princip šroubového kompresoru”. Cílem tohoto článku je shrnout hlavní výhody a nevýhody obou technologií, které by vám měly pomoci se zorientovat, pro které řešení se nakonec rozhodnout.

Jaké jsou výhody a nevýhody šroubového kompresoru?

Toto jsou hlavní výhody a nevýhody šroubového kompresoru:

Výhody
Nevýhody
Vhodné pro kontinuální (nepřerušovaný) provoz
Vyšší pořizovací náklady                                                     
Vysoká účinnost kolem 96 %
Vyšší náklady na servis
Nižší náklady na výrobu stlačeného vzduchu
 
Možnost nastavení různých provozních režimů dle vytížennosti (týdenní provoz, víkendový provoz)
 
Možnost dálkového monitoringu a regulace
 
Vysoká spolehlivost
 
Dlouhá životnost
 
Jednoduchá obsluha
 
Malé půdorysné rozměry
 
Nízká hladina hluku
 

Jaké jsou výhody a nevýhody pístového kompresoru?

Toto jsou hlavní výhody a nevýhody pístového kompresoru:

Výhody Nevýhody
Nízké pořizovací náklady                                                                         
Pouze pro aplikace s přerušovanou dodávkou stlačeného vzduchu
Nízké náklady na servis
Během provozu vznikají pulzace stlačeného vzduchu
Mobiní Nízká účinnost cca 65-70% 
Jednoduchá obsluha
Vysoké náklady na výrobu stlačenoho vzduchu
  Vysoká hlučnost