Šroubové kompresory se vstřikem oleje

17. srpna 2021

Označovány také jako šroubové kompresory se vstřikem kapaliny

Uvažujete o použití šroubového kompresoru se vstřikem oleje, ale chcete vědět, jak funguje? Můžeme vám s tím pomoci!

V tomto článku hovoříme o šroubovém kompresoru se vstřikem oleje, který také označuje jako šroubový kompresor se vstřikem kapaliny. Rozebíráme proces stlačování vzduchu při použití šroubového kompresoru se vstřikem kapaliny.

 Pokračujte ve své cestě stát se odborníkem na stlačený vzduch.

Ve šroubovém kompresoru se vstřikem kapaliny je stlačený vzduch chlazen chladicí kapalinou v kompresní komoře mezi šrouby. Chladicí kapalina, obvykle olej, cirkuluje v uzavřeném systému mezi nádržemi na kapaliny, chladiči a šroubovými jednotkami a před stlačením se smíchá se vzduchem. Provozní teplota kompresoru je tedy udržována na přibližně 80 °C bez ohledu na zatížení a tlak.

Ihned po stlačení se chladicí kapalina oddělí od stlačeného vzduchu v odlučovači oleje. Stlačený vzduch pak prochází dochlazovačem a poté do vzduchojemu.

Principle of a liquid injected screw compressor graphic

Další informace naleznete v našem průvodci kompresory:
< Adsorpční sušičky
O stlačeném vzduchu >