Z čeho se skládá šroubový kompresor?

16. srpna 2021

Nyní, když víte, co je šroubový vzduchový kompresor a jak funguje, se dále dozvíte o jeho jednotlivých částech, které tvoří šroubový kompresor jako celek. Šroubový kompresor je všestranný a důležitý pomocník pro řadu průmyslových odvětví. Každý průmyslový vzduchový kompresor obsahuje seznam potřebných dílů pro jejich vzájemnou interakci. Nyní si o jednotlivých částech šroubového kompresoru řekneme podrobněji a dozvíte se také, k čemu jsou důležité.

Šroubový element

Nejdůležitější částí každého kvalitního šroubového kompresoru je šroubový element (blok). Element je tvořen dvěma rotory, které mají šroubové zuby s velkým stoupáním. 

Rotory

Rotory jsou nejdůležitějším komponentem každého šroubového kompresoru a jsou centrální částí procesu výroby stlačeného vzduchu. Rozdělují se na hlavní (hnací), který má nejčastěji čtyři zuby s vypouklými boky a vedlejší (hnaný) rotor, který má zpravidla šest zubů s vydutými boky. Otáčivý pohyb mezi oběma rotory probíhá v opačném smyslu. Mezi rotory jsou tzv. pracovní komůrky, kdy na sací straně jsou jsou komůrky větší a postupně se zmenšují směrem k výtlačné straně. Tím dochází ke stlačení vzduchu na požadovaný tlak.

Vzduchové filtry

Sací filtr se nachází v místě, kde vstupuje okolní vzduch do kompresoru a proudí dál přes sací klapku přímo do šroubového elementu. Sací filtr minimalizuje poškození vnitřku šroubového kompresoru eliminací částic prachu a vlhkosti.

Filtry oleje

Olejový filtr odstraňuje nečistoty, které se do oleje mohly dostat z nasávaného vzduchu. Olej proudí do olejového filtru ze separátoru vzduch-olej a po jeho filtraci na požadovanou kvalitu je znovu vpuštěn do olejového okruhu, aby docházelo k řádnému mazání komponentů a důležitému chlazení.

Chladič oleje

Stlačený vzduch může generovat velké množství tepla. Kompresorový olej, který se používá k utěsnění rotorů, mazání a chlazení, prochází chladičem a poté cirkuluje zpět do rotačního vzduchového kompresoru. Chladič vyžaduje chladný a čistý vzduch, aby byl olej udržován v optimálním teplotním rozsahu.

Ložiska

Pro zajištění bezpečného provozu a rovnoměrného otáčení rotoru jsou ložiska umístěna na obou jeho koncích. Na klíčových místech šroubového vzduchového kompresoru jsou instalována další ložiska, ale nejdůležitější jsou radiální ložiska a axiální ložiska. Pokud jde o ložiska, existuje celá řada konstrukčních úprav, což závisí na velikosti a očekávání vašeho šroubového vzduchového kompresoru a na tom, zda je kompresor mazán olejem nebo se jedná o bezmaznou variantu. Ložiska jsou obvykle antifrikční a antikorozní.

Hadice

V systémech rotačních šroubových kompresorů jsou zapotřebí hadice, které zajišťují dopravu oleje a stlačeného vzduchu mezi jednotlivými částmi kompresoru. Při výběru vhodné hadice pro systém šroubového kompresoru je třeba zohlednit provozní parametry, kterými jsou zejména teplo a tlak. Aby byla hadice chráněna před poškozením, musí být umístěna mimo horké nebo ostré části.

Sací ventil

Většina šroubových kompresorů má sací ventil instalovaný ve vstupní části, kde je vzduch nasáván do kompresoru. Jakmile se sací ventil se otevře dochází k proudění nasávaného vzduchu přímo do šroubového elementu a k jeho následné kompresi. Tři hlavní typy sacích ventilů jsou talířový ventil, deskový ventil a prstencový ventil. Každý z uvedených typů se liší svojí konstrukcí a pro různé typy operací jsou schopny vytvořit ideální podmínky pro stabilní průtok nasávaného vzduchu.

Vypouštěcí ventil

Výtlačné ventily jsou umístěny na konci kompresního cyklu. Vzduch, který byl dosud pod tlakem je nyní proudí přes výtlačný ventil do vzdušníku nebo do potrubí. Je nutné, aby byl výtlačný ventil pravidelně kontrolován, protože při jeho poškození může dojít k ohrožení bezpečnosti práce.

Motor

Šroubový vzduchový kompresor vyžaduje spolehlivý motor, protože použití těchto kompresorů je obecně rozsáhlé. Většina motorů využívá elektrický pohon. Motor šroubového vzduchového kompresoru zajišťuje rotaci rotorů a fungování celého kompresoru. Aby byla zajištěna bezpečnost vašeho kompresoru, lze motory v novějších strojích monitorovat pomocí inteligentních řídicích systémů.

Řídící jednotka

Pomocí řídící jednotky může operátor sledovat stav šroubových vzduchových kompresorů a celkový jeho výkon. Řízení celého systému bude monitorovat různé části kompresoru a jeho provozní parametry, kterými jsou například zatížení, volnoběh nebo zastavení. Tento systém umožňuje bezpečné monitorování vašeho šroubového vzduchového kompresoru.

Vzdušník

Šroubové kompresory do 22 kW je standardně možné vybavit tlakovou nádobou (vzdušníkem) přímo v sestavě - kompresor na vzdušníku. Kompresory nad 22 kW mají vzdušníky instalovány externě. Tlakové nádoby pomáhají vyrovnávat nežádoucí půlzace stlačeného vzduchu, kolísání vzduchu v rozvodné síti, případně snížit zatěžovací a odlehčovací cykly. Také může fungovat jako cyklón pro odvod kondenzátu.

Olejový separátor

Olejový separátor slouží jako další obranná linie proti směsím oleje a stlačeného vzduchu ve šroubových vzduchových kompresorech mazaných olejem. U šroubových kompresorů mazaných olejem je důležité filtrovat a čistit přebytečný olej z nově stlačeného vzduchu. Odlučovač oleje zajistí, že se ve stlačeném vzduchu nachází pouze zbytkový olej, který je pro danou aplikaci přípustný.

Údržba šroubového vzduchového kompresoru

Pravidelným servisem a údržbou se můžete vyhnout prostojům kvůli nefunkční součásti v kompresoru. Nefunkční součást může také způsobit vážné problémy v systému stlačeného vzduchu. Spolu s našimi osvědčenými kvalitními výrobky poskytujeme také výjimečné služby, abychom zajistili efektivní provoz vašeho kompresoru. Jsme vaši partneři ve stlačeném vzduchu. Řadu šroubových kompresorů značky ALUP můžete prouzkoumat zde.