Jak správně vybrat kompresor?

Vaším odrazovým můstkem by při výběru nového kompresoru měla být jeho vhodná velikost. Ta se bude odvíjet od požadovaného množství stlačeného vzduchu a provozního tlaku, který budou vaše stroje potřebovat pro zachování optimálního výkonu. Vedle velikosti bude třeba se zamyslet také nad správným typem kompresoru. Měli byste zvolit pístový, nebo šroubový kompresor? Doporučení najdete na dalších řádcích.

ALUP olejem mazane šroubové kompresory

1. Na co si odpověď ještě před výběrem kompresoru?

Nejprve bude nutné najít odpověď na otázku, kolik stlačeného vzduchu bude v místě dodávky potřeba. Jestliže pracujete s několika odběrovými místy, připravte si návrh celého systému s přesným popisem toho, jak budou jednotlivé stroje a pneumatická zařízení fungovat. Budou pracovat najednou, nebo se budou v provozu střídat? Jakmile budete mít dokonalý přehled o chodu vašeho systému, dokážete mnohem lépe odhadnout celkové množství stlačeného vzduchu, které budete potřebovat.

2. Jak určit, kolik stlačeného vzduchu budete skutečně potřebovat?

Stačí nahlédnout do datových listů vašich zařízení, která se stlačeným vzduchem pracují. Ty vám nabídnou konkrétní hodnotu FAD (Free Air Delivery). Tento údaj vám pomůže určit celkový průtok, díky kterému budete mít lepší představu o tom, jaký typ kompresoru zvolit. 

Množství stlačeného vzduchu při referenčních podmínkách FAD (Free Air Delivery)

FAD lze měřit v litrech za sekundu (l/s) a metrech kubických za hodinu (m3/h). Na základě této hodnoty budete schopni určit potřebné množství stlačeného vzduchu pro daný systém. Zohlednit je totiž nutné průtok vzduchu při daném tlaku, který je nezbytný pro správný a bezproblémový chod provozu.

Nejlépe ale uděláte, jestliže se rozhodnete pro kompletní audit systému stlačeného vzduchu. Volbu kompresoru totiž není dobré podcenit. Velikost kompresoru má totiž přímý vliv na účinnost a živostnost všech zařízení. Jeho poddimenzování bude mít za následek poklesy tlaku, které mohou vést až k vyřazení kompresoru z provozu. K selhání kompresoru a dalším mechanickým problémům může dojít i případě, že se rozhodnete pro zapojení kompresoru o zbytečně velkém výkonu a kapacitě.

Jak zabránit korozi a netěsnostem v systému stlačeného vzduchu?

3. Znáte hodnotu nejvyššího provozního tlaku?

Ne všechna zařízení pracují se stejným provozním tlakem. U kterého z vašich zařízení byste naměřili nejvyšší hodnotu provozního tlaku? Tento údaj se vám bude hodit při určení správného pracovního tlaku kompresoru. Nezapomeňte ale vždy počítat s malou rezervou. Pracovní tlak kompresoru by měl běžný provozní tlak převyšovat o přibližně 1 až 2 bary. V úvahu je totiž třeba brát možné poklesy tlaku v sušicím zařízení, filtrech a potrubí. Za nízkotlaký kompresor lze pro představu považovat kompresor dodávající vzduch o tlaku 4 až 13 barů. Vysokotlaké kompresory pracují s tlakem na úrovni 400 bar a vyšší.

4. Pístový kompresor, nebo šroubový kompresor?

Podobně jako při volbě velikosti vašeho budoucího kompresu je dobré si shrnout podmínky, kterým bude kompresor denně vystavený. Jak moc bude kompresor zatížen? Jak velkou spotřebu vzduchu bude váš provoz mít? V případě krátkodobé (diskontinuální) spotřeby vzduchu, se kterou se kterou se setkáváme v pneuservisech nebo u balicích strojů, je tou nejlepší volbou pístový kompresor. V provozech s trvalou spotřebou vzduchu už bude třeba sáhnout po šroubovém kompresoru. Pokud vás systém navíc vyžaduje nepřetržitý přívod stlačeného vzduchu s nepravidelnou spotřebou, zvažte koupi šroubového kompresoru s plynulou regulací otáček motoru (frekvenční měnič). 

Pístové kompresory vs. šroubové kompresory

Šroubový kompresor

Šroubový kompresor

Pístový kompresor

Pístový kompresor

Jaké jsou jejich výhody a nevýhody?