Jak správně vybrat kompresor

Při výběru kompresoru je velmi důležité vybrat správnou velikost. Chcete-li, aby vaše stroje fungovaly při optimálním výkonu, musíte vzít v úvahu požadované množství stlačeného a provozní tlak. Dalším velkým otazníkem, který je potřeba vyřešit, se týká typu kompresoru a zde se podíváme na dvě nejpopulárnější technologie: pístové a šroubové kompresory. V závislosti na tom, jaké jsou potřeby vašeho podnikání, bude jedna z nich výrazně lepší než ta druhá.

1. Jaké jsou moje požadavky na stlačený vzduchu?

První otázku, kterou si musíte položit při návrhu kompresoru, je kolik stlačeného vzduchu potřebujete v místě dodávky. V případě, že váš systém má více odběrných míst, je nutné zvážit, jak budou jednotlivé stroje a pneumatická zařizení v celém systému fungovat. Zejména ať už se budou střídat v provozu, nebo jestli budou běžet najednou. Pokud najdete správnou rovnováhu provozu, budete schopni odhadnout své celkové množství stlačeného vzduchu. Když mluvíme o požadavcích na vzduch v kompresoru, obvykle používáme termín množství stlačeného vzduchu při referenčních podmínkách nebo-li Free Air Delivery (FAD). V závislosti na vaší lokalitě lze FAD měřit v litrech za sekundu (l/s) a metrech kubických za hodinu (m3/h). Aby bylo zajištěno dostatečné množství vzduchu pro konkrétní aplikaci, je důležité uvažovat potřebný průtok vzduchu při daném tlaku (bar) potřebném pro správné fungování procesu. Více o tlaku najdete ve druhé části. Chcete-li zjistit, jaký by měl být váš celkový průtok, můžete se podívat na datové listy zařízení, které používají stlačený vzduch, kde naleznete konkrétní hodnotu FAD. Lepším způsobem je provést audit vašeho systému stlačeného vzduchu. Velikost kompresoru má velký vliv na jeho účinnost a životnost, jeho poddimenzování bude mít za následek poklesy tlaku a v některých případech dokonce zabrání kompresoru v provozu. Naopak nadměrná velikost může vést k budoucím mechanickým problémům a možnému úplnému selhání kompresoru.

2. Pracovní tlak

Ne všechna zařízení pracují se stejným provozním tlakem. Je tedy nutné nejdříve zjistit, které zařízení ve vašem systému vyžaduje nejvyšší provozní tlak, a podle toho určit pracovní tlak kompresoru. Tlak se obvykle měří v  barech (bar). Pracovní tlak kompresoru by měl být obvykle o 1 až 2 bary vyšší než to, co ve svém nastavení skutečně potřebujete, protože je nutné počítat s poklesy tlaku v sušicím zařízení, filtrech a potrubí dále dolů v systému stlačeného vzduchu. Pro představu o tom, co se považuje za nízkotlaké a vysokotlaké kompresory, jsou nízkotlaké kompresory schopné dodávat vzduch o tlaku 4 až 13 barů, zatímco vysokotlaké kompresory jsou schopné vydávat vzduch při tlacích až 400 bar (někdy i vyšší).

3. Pístový kompresor nebo šroubový kompresor?

Při výběru nového kompresoru narazíte na spoustu variant, ale postupem času se vám výběr zúží na technologii pístového nebo šroubového kompresoru. Pak je důležité se zamyslet, jak hodně bude kompresor zatížen a jaká bude charakteristika spotřeby. Pro aplikace s krátkodobou (diskontinuální) spotřebou stlačeného vzduchu, například pneuservisy a balicí stroje, je nejlepší volbou pístový kompresor. V provozech s trvalou spotřebou stlačeného vzduchu je nutný šroubový kompresor. Pokud váš systém potřebuje nepřetržitý přívod stlačeného vzduchu s nepravidelnou spotřebou, měli byste zvážit šroubový kompresor s plynulou regulací otáček motoru (frekvenční měnič). Podívejme se blíže na tyto dva typy a hlavní výhody a nevýhody obou technologií zde.