Informace o vzduchu

17. srpna 2021

Než získáte informace o stlačeném vzduchu, můžete se dozvědět něco o vzduchu

Snažíte se dozvědět více o stlačeném vzduchu a jak to všechno souvisí? Prvním krokem je získat informace o VZDUCHU samotném! Vzduch je nutností ve všem, co děláme. Je důležitou součástí VZDUCHOVÝCH kompresorů.

Jako poskytovatel komplexního obchodního řešení chceme zajistit, abyste získali všechny znalosti a know-how týkající se našich výrobků pro stlačený vzduch. Získání informací o vzduchu je skvělý první krok k tomu, jak se stát odborníkem na stlačený vzduch!

About Air Graph

Život na zemi závisí na plynové bublině, které říkáme atmosféra a která obklopuje naši planetu. Ochranná bublina sahá přibližně 100 km do kosmu. To, co obvykle nazýváme vzduch, je směs plynů tvořená převážně dusíkem, kyslíkem a větším nebo menším množstvím vodní páry. Vzduch také obsahuje malé množství inertního plynu a bohužel i velké znečištění ve formě uhlovodíků produkovaných lidskou činností.

Složení vzduchu zůstává do značné míry stejné až do nadmořské výšky přibližně 3 kilometry.

Chcete-li se dozvědět více, pokračujte dál:
O atmosférickém tlaku vzduchu >