Filtrace stlačeného vzduchu

Prach, který je nasáván do kompresoru výrazně ovlivňuje jeho výkonnost a životnost. Při absenci filtrace na straně sání může dojít až k poškození šroubového bloku. Proto je nezbytně nutné, aby již na sání kompresoru byla zajištěna filtrace, která zabrání pronikání prachových částic větších než 10 µm. K tomu se nejčastěji používá dvoustupňová filtrace v podobě filtračních rohoží umístěných na vstupu do kompresoru a sacích filtrů, přes které je vzduch nasáván do kompresorového bloku.

Co jsou filtry stlačeného vzduchu?

Stlačený vzduch, který odchází z kompresoru obsahuje prachové částice a olejové aerosoly. V závislosti na požadované kvalitě stlačeného vzduchu je potřeba stlačený vzduch vyčistit pomocí speciálních filtrů. V našem sortimentu naleznete šest typů filtrů, které se od sebe liší schopností filtrace nejen prachových částic, ale i olejových aerosolů. Filtry Alup jsou dostupné v 18 velikostech a v 6 typových řadách a je s nimi možné dosáhnout nejvyšší třídy kvality 1.

ALUP-air-filter

Co je tlaková ztráta na filtrech?

Důležitým parametrem pro výběr vhodného filtru je jeho tlaková ztráta, která by měla být co nejmenší a neměla by přesáhnout hodnotu 0,25 bar. Filtry Alup mají maximální tlakovou ztrátu 0,125 bar.

Jak je odváděn kondenzát z filtrů?

 

Nejjednodušší způsobem, jak odvádět kondenzát z filtrů je pomocí plovákových odvaděčů, které jsou běžnou součástí každého filtru. Na filtrech Alup naleznete unikátní odvaděče kondenzátu, které dokáží eliminovat až 99 % nahromaděné vlhkosti při minimální tlakové ztrátě 50-60 mbar.