Co obsahuje stlačený vzduch?

V minulém příspěvku jsme vám vysvětlili pojmy, jako jsou vzduch, atmosférický tlak a stlačený vzduch. Nyní vám odhalíme další tajemství. Seznámíme vás se složkami, které stlačený vzduch obsahuje.

Přírodní složky stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch, který kompresor vyrábí, obsahuje stejné složky jako nasávaný okolní vzduch: vzdušnou vlhkost, kyslík, dusík, oxid uhličitý a inertní plyny. Vzdušná vlhkost, respektive vodní pára, je také spolu se vzduchem stláčená, proto je stlačený vzduch pocitově vlhký. Ve stlačeném vzduchu se objevuje také malé množství oleje, které pochází z mazacího systému kompresoru. 

Vlhkost a přítomnost oleje se považuje za nečistoty. V závislosti na použití stlačeného vzduchu jsou kladeny vysoké požadavky na jeho čistotu. Kvalitu stlačeného vzduchu zvyšujeme sušením, při kterém se snižuje množství vlhkosti a filtrací, která odstraňuje olej a další možné částice. Nejčistší stlačený vzduch má využití například ve farmaceutickém průmyslu při výrobě léčiv. Kvalita stlačeného vzduchu je přesně definovaná v různých třídách kvality podle mezinárodního systému.

Jako vaši partneři v oblasti stlačeného vzduchu se zavazujeme, že vám poskytneme znalosti a porozumění o tom, jak stlačený vzduch a všechny výrobky ze stlačeného vzduchu fungují, abyste dosáhli maximální produktivity.

KONTAKTUJTE NÁS 

Alup general inquiry contact form
Obecný dotaz

Alup products contact form
Produktové poradenství

Alup technical support contact form
Technická podpora

Alup distributor contact form
Staňte se distributorem