Co obsahuje stlačený vzduch?

Předpokládaná doba čtení: 1 minuta

17. srpna 2021

Přírodní složky stlačeného vzduchu

Pochopili jste, co je to vzduch, atmosférický tlak a stlačený vzduch, a co je třeba udělat pro to, abyste mohli pokračovat v odhalování tajemství stlačeného vzduchu? Opět jste na správném místě! Přečtěte si, co stlačený vzduch obsahuje!

Jako vaši partneři v oblasti stlačeného vzduchu vám slibujeme, že vám poskytneme znalosti a porozumění tomu, jak stlačený vzduch a všechny výrobky ze stlačeného vzduchu fungují, abyste dosáhli maximální produktivity.

Stlačený vzduch, který kompresor produkuje, přirozeně obsahuje stejné složky jako nasávaný okolní vzduch. Vodní pára obsažená ve vzduchu je rovněž stlačena, a proto je stlačený vzduch vlhký.

Stlačený vzduch z kompresoru mazaného olejem obsahuje také malé množství oleje z mazacího systému kompresoru.

V závislosti na tom, k čemu má být stlačený vzduch používán, existují různé požadavky na to, co je z hlediska znečištění přijatelné. Kvalitu stlačeného vzduchu je často třeba zlepšit sušením (snižuje se vlhkost) a filtrací (odstraňuje se olej a další částice).

Kvalitu stlačeného vzduchu lze definovat v různých třídách kvality podle mezinárodního systému.

Pokračujte v našem průvodci stlačeným vzduchem:
< Pístový kompresor: Olejové mazaný a bezolejový?
Filtr stlačeného vzduchu: Filtrace s aktivním uhlím a hloubková filtrace >