Co je stlačený vzduch?

Téměř každý z nás měl určitě možnost se s výrobou stlačeného vzduchu v nějaké zjednodušené verzi potkat. Ať už to bylo pouhé nafouknutí balónku pusou nebo nafouknutí pneumatiky u kola či auta ruční pumpičkou. U náročnějších aplikacích jsou pak k výrobě stlačeného vzduchu využívány různé typy kompresorů.

Stlačený vzduch je charekterizován třemi základními parametry: tlak, objemové množství, kvalita vzduchu, která úzce souvisí s teplou okolí. Tyto parametry jsou důležitým faktorem pro výběr správné technologie pro výrobu stlačeného vzduchu.

Co je tlak stlačeného vzduchu?

Tlak je obecně definován jako síla působící na jednotku plochy. Převedeme-li tuto definici na atmosférický (okolní) vzduch, bude jeho tlak, síla působící na jednotku povrchu Země. Velikost tohoto tlaku k 0 m nadmořské výšky je 101,3 kPa. Atmosférický vzduch je pak stlačován na požadovaný tlak, jehož hodnota je nejčastěji udávána v barech.

1 bar = 100 kPa = 0.1 MPa

Množství stlačeného vzduchu

Na základě spotřeby pneumatických zařízení je stanovena hodnota množství stlačeného vzduchu, které je zapotřebí k zajištění bezproblémového chodu celé soustavy. Nejčastěji se množství stlačeného vzduchu udává m³/h nebo l/s.

Co je kvalita stlačeného vzduchu?

Pojem kvalita stlačeného vzduchu představuje ukazatel v jakém množství se ve stlačeném vzduchu nacházejí pevné částice (prach), vlhkost a olej. Kvalita stlačeného vzduchu významně ovlivňuje výrobní procesy. V posledních letech, kdy došlo k prudkému rozvoji technologií, které vyžadují vysoce kvalitní stlačený vzduch zbavený veškerých nežádoucích příměsí, začal být kladen důraz i na zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu. Hlavními faktory, které ovlivňují kvalitu stlačeného vzduch je okolní teplota (čím vyšší, tím větší množství vlhkosti ve stlačeném vzduchu) a prostředí, ve kterém se kompresorová stanice nachází (průmyslový areál, zemědělská oblast).

Kvalitu vzduchu definuje mezinárodní norma ISO 85731, kde jsou stanoveny třídy kvality stlačeného vzduchu. Podle těchto tříd je třeba zvolit správnou sestavu zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu, aby bylo požadované kvality dosaženo. V našem sortimentu naleznete kompletní nabídku pro dosažení nejvyšší třídy kvality stlačeného vzduchu.