FAQ o kondenzačních a adsorpčních sušičkách

Kdy a proč je potřeba instalovat sušičku stlačeného vzduchu?

Sušičku stlačeného vzduchu doporučujeme pro téměř všechny aplikace stlačeného vzduchu. Je to proto, že během procesu stlačování atmosférického vzduchu dochází ke kondenzaci. Tato kondenzace (voda) má negativní vliv na rozvodnou síť (potrubí) stlačeného vzduchu, stroje a nástroje. Kvůli ochraně celé výroby je tedy nutné použít sušičku stlačeného vzduchu.

Velké množství zkondenzované vody ve stlačeném vzduchu může způsobit rozsáhlé škody na vašem zařízení a výrobě. Voda v systému stlačeného vzduchu může:

  • způsobit korozi potrubí
  • kontaminovat olejem pneumatické nástroje a válce
  • způsobit vadné nanášení barvy vzduchovým stříkáním

Sušička stlačeného vzduchu odstraňuje nežádoucí zkondenzovanou vodu a poskytuje suchý vzduch, čím zabraňuje tvorbě rzi a koroze.

Jaký je rozdíl mezi kondenzační a adsorpční sušičkou?

Kondenzační sušičky využívají k ochlazení stlačeného vzduchu chladicím plynem (chladivo) a poté ze vzduchu odstraňují vodní kondenzát. Touto technikou můžeme dosáhnout minimálního tlakového rosného bodu +3 °C. Sušičky ALUP jsou vybaveny chladivem R134a, R410A nebo R45A. Tento plyn má nejnižší možný dopad na životní prostředí a nemá žádný vliv na ozónovou vrstvu.

Adsorpční sušičky používají k odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu aktivní látku (desikant), kterou může být silikagel, alumogel, nebo tzv. molekulové síto. Touto metodou můžeme dosáhnout tlakového rosného bodu -20 °C, -40 °C nebo -70 °C.

Jak vybrat vhodnou sušičku stlačeného vzduchu?

Výběr sušičky stlačeného vzduchu závisí na konkrétních požadavcích na kvalitu stlačeného vzduchu předepsaných pro dané aplikace (jako jsou BRC, BCAS, IFS a Pharmacopoeia).

Kondenzační sušička je nejpoužívanější sušičkou stlačeného vzduchu. Ochlazením stlačeného vzduchu na hodnotu tlakového rosného bodu přibližně 3 °C se odstraní většina vlhkosti a stlačený vzduch je tak vhodný pro 90 % aplikací. Třída čistoty 4 podle normy ISO 8573-1: 2010 je splněna použitím kondenzační sušičky.

Použití adsorpčního sušičky je žádoucí v případě, kdy stlačený vzduch musí mít nižší tlakový rosný bod než je možné dosáhnout s kondenzačními sušičkami. Hodnoty tlakového rosného bodu prostřednictvím adsorpčních sušiček lze dosáhnout v rozmezí od -20 °C do -70 °C. Adsorpční sušení se často používá v aplikacích pro potravinářský, farmaceutický, lékařský a chemický průmysl.

Naši prodejní technici vám rádi poradí s výběrem správné sušičky stlačeného vzduchu pro vaši aplikaci.