Často kladené otázky o potravinářském oleji

16. srpna 2021

Co je potravinářský olej?

Odvětví, kterými mohou být například potravinářský nebo farmaceutický průmysl, používají k výrobě potravin a léků stlačený vzduch. Během výroby však konečné produkty nesmí přijít do styku s běžnými mazivy. Proto je v těchto odvětvích vhodné použít speciální maziva určená pro potravinářský a farmaceutický průmysl, která mají stejné vlastnosti jako běžně používaná maziva.

Jaké jsou požadavky na potravinářský olej?

Potravinářská maziva, stejně jako jiná maziva, mají technickou funkci a musí splňovat mnoho požadavků:

  • Poskytují ochranu proti opotřebení, tření, korozi a oxidaci.
  • Dostatečné chlazení, aby se zabránilo přehřátí a selhání vašeho stroje.
  • Mají vynikající těsnící vlastnosti pro optimální energetickou účinnost.
  • a jsou kompatibilní s komponenty vyrobených z pryže, kterými jsou například těsnění, aby na ně neměly nepříznivý vliv.

Kromě toho musí mít maziva pro potravinářství další vlastnosti:

  • Musí splňovat požadavky na výživu, zdraví a bezpečnost.
  • Fyziologicky inertní.
  • Bez chuť a bez zápachu.
  • Mezinárodně schválené.

Kdy se používá potravinářský olej?

Potravinářský olej zabraňuje kontaminaci

Nikdy není žádoucí, aby konečný produkt byl kontaminován olejem. Ovšem odvětví jako je potravinářský, lékařský a farmaceutický průmysl mají vůči znečištění nulovou toleranci. Maziva používaná v těchto průmyslových odvětvích musí splňovat další požadavky. FOOD Grade oleje jsou přípustná maziva právě pro výše uvedené aplikace.

Třídy potravinářského oleje

Potravinářská maziva jsou rozdělena do tří tříd:

Maziva H3 jsou takzvaná rozpustná nebo jedlá maziva, která se používají k čištění a prevenci rzi na hácích, vozících a podobných nástrojích.

Maziva H2 jsou maziva používané ve strojích a nástrojích na místech, kde není šance, že by mazivo přišlo do styku s potravinami nebo povrchy, kde se potraviny zpracovávají. Nesmí obsahovat žádné těžké kovy a musí mít další požadavky na přísady.

Maziva H1 jsou potravinářská maziva, která se používají v prostředích zpracování potravin, kde existuje možnost náhodného kontaktu s potravinami. Dojde-li k nehodě, při které dojde ke kontaktu stlačeného vzduchu (obsahujícího olejové páry) s konečným výrobkem, je váš konečný výrobek v bezpečí před kontaminací. Olej Rotair Food Grade je certifikován podle NSF H1.

rotair-food-grade-oil