Jak funguje šroubový vzduchový kompresor?

Seznamte se s principem činnosti šroubového vzduchového kompresoru

Kontaktujte nás ještě dnes

Rotační šroubové vzduchové kompresory jsou typem kompresoru s rotační hmotou a díky své spolehlivosti, dlouhé životnosti a všestrannosti se často používají v mnoha různých průmyslových odvětvích. V porovnání s pístovými kompresory jsou celkově efektivnější a flexibilnější. Seznamte se s principem činnosti kompresoru se šroubovým pohonem.

Témata

Šroubový kompresor Alup evoluto

Princip činnosti šroubového kompresoru

Princip činnosti vzduchového šroubového kompresoru

Nejprve se podívejme na element rotačního šroubového kompresoru. Ten se skládá ze dvou rotorů, které vypadají jako šroubovice, z nichž každý má jiný tvar a počet „drážek“ nebo „zubů“ (obvykle má jeden 4 a druhý 6 zubů). Jednoduše řečeno, do tohoto šroubového elementu je nasáván atmosférický vzduch, a když pak proudí podél rotorů, je stlačován. 


Šroubový element (blok) se skládá ze dvou rotorů, které jsou podobné šroubovici s velkým stoupáním s různým počtem zubů. Nejobvyklejší poměr zubů je 4 : 6. Jak vzduch proudí podél rotorů, je stlačován, když se zmenšuje objemový prostor mezi zuby rotoru ve směru od sání k výstupu.


Nejrozšířenějším typem šroubových kompresorů jsou mazané kompresory se vstřikováním oleje. Pro citlivé procesy, kde jde o kvalitu stlačeného vzduchu, se používají nemazané kompresory. Proces komprese v případě mazaného kompresoru probíhá následovně:


Princip činnosti mazaného šroubového kompresoru

Vzduchový okruh:
Vzduch je nasáván přes filtr a otevřený přívodní ventil do elementu kompresoru a stlačuje se. Směs stlačeného vzduchu a oleje proudí do vzdušníku/odlučovače oleje přes zpětný ventil. Vzduch je vypouštěn výstupním ventilem přes ventil minimálního tlaku a chladič vzduchu. Během provozu udržuje ventil minimálního tlaku tlak v nádrži odlučovače nad minimální hodnotou požadovanou pro mazání. Integrovaný zpětný ventil zabraňuje proudění stlačeného vzduchu za ventilem do atmosféry během odlehčeného provozu. Když je kompresor zastaven, zpětný ventil a přívodní ventil se uzavřou a zabrání tak proudění stlačeného vzduchu (a oleje) do vzduchového filtru.

Olejový okruh:

Ve vzdušníku/odlučovači oleje je většina oleje ze směsi vzduchu a oleje odstraněna odstředivou silou. Zbývající olej je odstraněn odlučovačem oleje. Olej se shromažďuje ve spodní části vzdušníku/odlučovače oleje, která slouží jako olejová nádrž. Olejový systém je vybaven termostatickým obtokovým ventilem. Když je teplota oleje pod nastavenou hodnotou, obtokový ventil uzavře přívod oleje do chladiče oleje a chladič oleje je obtékán. Tlak vzduchu vytlačuje olej ze vzdušníku/odlučovače oleje přes olejový filtr a uzavírací ventil oleje do elementu kompresoru. Obtokový ventil začne otevírat přívod z chladiče, když se teplota oleje zvýší na nastavenou hodnotu. Při teplotě přibližně 15 °C (27 °F) nad nastavenou hodnotou proudí přes olejový chladič veškerý olej. Uzavírací ventil oleje zabraňuje zaplavení elementu kompresoru olejem, když se kompresor zastaví.

Viz také